Przepisy - kredyty-gotowkowe

Kredyty gotówkowe

pozyczki-kredyty.org


Kredytem gotówkowym nazywamy taki kredyt bankowy, który jest wypłacany klientowi w postaci gotówki najczęściej przelewem na konto.

W dzisiejszych czasach, każdy klient, który osiąga dochody i jest oczywiście osobą pełnoletnią może otrzymać kredyt.

Zasady przyznawania kredytu są wszędzie takie same, ale w poszczególnych bankach mogą różnić się od siebie kryteriami wewnętrznymi. Kryteria te mogą dotyczyć między innymi minimalnego i maksymalnego wieku kredytobiorcy, wysokości dochodów klienta, rodzaju wykonywanej pracy a konkretnie rodzaju umowy zawartej pomiędzy klientem, a jego pracodawcą i wiele, wiele innych.

Minimalna kwota kredytu gotówkowego to zaledwie 500 zł, a maksymalna może nawet sięgać do 150 000 zł. Należy wspomnieć, że zasady przyznawania kredytów reguluje ustawa Prawa Bankowego, która dla wszystkich banków jest taka sama.

Klient starając się o kredyt gotówkowym powinien mieć przygotowane, aktualne zaświadczenie o zarobkach, bądź pit za ostatnie 3 miesiące, jeżeli prowadzi własną działalność gospodarczą, bądź decyzję o przyznanie renty bądź emerytury, jeżeli mamy do czynienia z emerytem lub rencistą. Poza tym wykaz wymaganych dokumentów przedstawia się następująco:

  1. Osoby pracujące na umowę o pracę ( nie obejmuje to osób zatrudnionych na okresie próbnym)- zaświadczenie o dochodach, dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,

  2. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, ale nie będące przedstawicielami wolnych zawodów- pit za zeszły rok, bądź za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z U.S. O nie zaleganiu z podatkiem i o zapłacie podatku, wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. Osoby prowadzące działalność, ale będące przedstawicielami wolnych zawodów-mogą przedstawić takie same dokumenty, jak przedstawione powyżej, ale mogą mieć wyliczoną zdolność na podstawie tak zwanej estymacji, czyli do przyznania kredytu potrzebny jest im tylko dyplom ukończenia studiów wyższych oraz prawo do wykonywania zawodu. Czasami zdolność wynikająca z estymacji, czyli wyliczenia zdolności na podstawie lat pracy, jest mniejsza niż w przypadku wyliczenia zdolności na podstawie rozliczeń podatkowych. Wtedy klient podejmuje decyzje, jaką formę wybiera, a przede wszystkim zależne jest od tego o jaką kwotę kredytu klient wnioskuje.

  4. Emeryci i renciści- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury bądź renty oraz dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

Kredyt gotówkowy, podobnie jak inne produkty bankowe jest niestety oprocentowany. Każdy kredyt ma dwa rodzaje oprocentowań: oprocentowanie nominalne zwane początkowym, oraz rzeczywiste, na które składa się oprocentowanie nominalne, prowizja za uruchomienie kredytu wahająca się zwykle w granicach od 1 do 5% oraz opłata administracyjna.

Jeżeli chodzi o prowizję, to zależna jest ona od tego z jaki profilem klienta mamy do czynienia, i tak:

  1. osoby pracujące na umowę o pracę, ale nie będące pracownikami sektora bankowego, oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale nie będące przedstawicielami wolnych zawodów,i emeryci oraz renciści mają z reguły prowizję 5%, chyba, że są już klientami danego banku, to taka prowizja może być mniejsza,

  2. osoby pracujące na umowę o pracę i jednocześnie będące pracownikami sektora bankowego, oraz przedstawiciele wolnych zawodów, mają raczej prowizję nawet w granicach 1%.

 


Lista tematów: